Pity 2023 / pity 2024 np. pit 37 i pit 36, szybko i łatwo wypełni darmowy program PIT 2023 online FORMAT. Wspiera on OPP w pozyskiwaniu 1,5 procent podatku

Komu można przekazać 1,5 procent w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT 2024

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1,5% znajdziesz w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(www.ekonomiaspoleczna.gov.pl - Wykaz organizacji majacych status OPP 2024)

Organizacje, którym można przekazać 1,5% podatku, muszą spełniać następujące warunki:

  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2023 r. włącznie
  • nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
    a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami
  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze i w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały
    do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe
  • nie zostało zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęcie procesu ich likwidacji lub upadłość.

Upewnij się, czy organizacja, którą zamierzasz wesprzeć znajduje się na aktualnej liście organizacji mających status OPP. Zdarzają się sytuacje, że organizacja, którą w zeszłych latach popieraliśmy, w tym roku nie spełniła tych warunków i nie będziemy mogli przekazać jej
1,5% podatku. Wypełniając zeznanie, podaj numer KRS wybranej organizacji. W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany przez urzędników do złożenia wyjaśnień. Pamiętaj na jednym formularzu PIT np. pit O, pit 36, pit 37 (więcej) , możesz przekazać 1,5% swojego podatku tylko jednej organizacji. Jeśli natomiast rozliczasz się na formularzach różnych (np. masz także dochody z papierów wartościowych) w każdym z nich możesz wybrać inną organizację pożytku publicznego.

Jeżeli chcesz możesz też podać dodatkowe informacje, np. wskazać konkretny cel, zostaną one przekazane wybranej organizacji. Podatnik ma również prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego.