Roczne rozliczenie pit 2014 / pit 2014 (np. pit 37, pit 36, pit O) uprości i skróci program pit FORMAT. Wspiera on OPP w pozyskiwaniu na działalność charytatywną 1 procent podatku

Dlaczego warto przekazać 1 procent podatku?

Nasze roczne rozliczenie pit 2014 to okazja, aby przekazać swój 1 procent podatku dochodowego dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Z możliwości podarowania
1 % podatku mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osoby objęte podatkiem liniowym, rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
a także przychodów ze zbycia nieruchomości, kapitału pieniężnego lub prawa majątkowego. Wypełniając pit 37, pit 36, pit O czy inne roczne pity 2014 sam decydujesz, co stanie
się z tą częścią Twoich podatków i jak zostaną one wykorzystane. Ten 1 procent możesz przekazać na konto lub subkonto OPP (wybierasz konkretny cel lub osobę). Nie pozwól, więc by rząd zadecydował za Ciebie, jak je wydać. Przecież nic Cię to nie kosztuje,
a wspomagasz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy
– chore dzieci, niepełnosprawnych, zwierzęta lub cele ogólne np. wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. Możesz pomóc m.in. ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, chorym na choroby nowotworowe. Wybór jest duży, wystarczy tylko dobra wola. Przekaż więc
1 procent podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. To jest już Twój obowiązek ! Rozliczyć roczne pity 2014 ułatwia darmowy program PIT FORMAT, który bez problemu pobierzesz z portalu producenta. Z nim wypełnienie pit 2014 jest proste i trwa zaledwie kilka minut. Wypełnione bezbłędnie zeznanie podatkowe program umożliwia przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Ułatwia on także podarować 1 % dla OPP